Πληροφορίες

    Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022, Σίνδος (Β’ είσοδος Τ.Θ.:48, εντός εργοστασίου Ευθυμιάδη) Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310568752, F: 2310568764 

    E-mail: nlconsul@efthymiadis.gr 

    Website: greece.nlembassy.org