Πληροφορίες

    Λεωφόρος Νίκης 61, 54622, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310556161, F: 2310686834 

    E-mail: philhoncon@margaritopoulos.com