Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πληροφορίες

    Διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η συνέχεια της ιστορικής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ξεχωρίζει για το περιβάλλον ποιότητάς του. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν τέσσερις σχολές, με έμφαση στις διοικητικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικο-πολιτικές επιστήμες. Αποστολή του είναι να προσφέρει στην κοινωνία, συμβάλλοντας με την έρευνα και τη μετάδοση της γνώσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

    Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν τέσσερις σχολές και οκτώ τμήματα, 33 μεταπτυχιακά προγράμματα και 31 προγράμματα εξειδίκευσης, ενώ φοιτούν συνολικά 20234 φοιτητές και 475 φοιτητές από το εξωτερικό.

    Παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα είναι το υψηλό επίπεδο των πτυχιούχων και των διδασκόντων, η συμμετοχή τους στην παραγωγή νέας γνώσης με δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους, οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Αδιαπραγμάτευτος στόχος του Πανεπιστημίου είναι η αριστεία.

    Επιπλέον, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχουν και στον AIESEC, το μεγαλύτερο παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό φοιτητών, μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης και ανταλλαγής φοιτητών για Εθελοντισμό, δουλεύοντας πάνω σε projects που έχουν αντίκτυπο σε κοινωνικά ζητήματα και βοηθούν τοπικές κοινωνίες να αναπτύξουν ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον.