Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πληροφορίες

  Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1926 και αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Καλύπτει όλους τους κλάδους σπουδών και είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα δραστήριο κέντρο μάθησης βασισμένο σε μια μακρά παράδοση ακαδημαϊκής αριστείας. Αποτελείται από 11 Σχολές και 41 Τμήματα, ενώ αριθμεί 74.000 φοιτητές -εκ των οποίων 65.000 είναι προπτυχιακοί, 4.764 μεταπτυχιακοί και 4.140 υποψήφιοι διδάκτορες- 2.025 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, 528 βοηθούς και 674 διοικητικούς υπαλλήλους.

  Οι εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι συγκεντρωμένες κυρίως στην κεντρική πανεπιστημιούπολη και στην πανεπιστημιούπολη της Θέρμης. Η κεντρική πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης σε μια έκταση 387.000 m2 περίπου. Στις εγκαταστάσεις της Θέρμης (15.375 m2) στεγάζονται τα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και Μουσικών Σπουδών, καθώς και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ, για λειτουργικούς και πρακτικούς λόγους, ένα μέρος από τις πανεπιστημιακές μονάδες, τα ιδρύματα, τα μουσεία, τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή ακόμη και εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα της Χαλκιδικής προσφέρει στους φοιτητές αλλά και την παρέα τους, καλοκαιρινές διακοπές και ξεκούραση δίπλα στη θάλασσα, μετά από μια κοπιαστική ακαδημαϊκή χρονιά.

  Προπτυχιακές Σπουδές.

  Στο Α.Π.Θ. προσφέρονται 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα, δέκα εξάμηνα και στο Τμήμα Ιατρικής δώδεκα εξάμηνα σπουδών.

  Μεταπτυχιακές Σπουδές.

  Στο ΑΠΘ λειτουργούν συνολικά 88 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Από αυτά, τρία είναι Διαπανεπιστημιακά και 16 Διατμηματικά, τρία είναι γαλλόφωνα, τέσσερα αγγλόφωνα και 11 με δυνατότητα διδασκαλίας στην αγγλική. Επίσης, το ΑΠΘ έχει υπογράψει με Πανεπιστήμια του εξωτερικού 28 Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

  Ο διεθνής ρόλος του ΑΠΘ.

  Ο διεθνής ρόλος του ΑΠΘ ενισχύεται από την ακαδημαϊκή του εμπειρία σε σπουδές, όπως οι επιστήμες, οι τέχνες, η θεολογία, η ιατρική και η τεχνολογία. Το μεγαλύτερο ποσοστό του ακαδημαϊκού του προσωπικού έχει εκπαιδευτεί σε έγκριτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθώς και στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. Το ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus από το 1987 αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κινητικότητας Erasmus στην Ελλάδα στις δράσεις του Προγράμματος για Σπουδές και Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

  Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, καλλιέργεια, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα και την προβολή του Ιδρύματος στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας στα πεδία των σπουδών και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, καθώς και της έρευνας.

  Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων, με τη σύναψη και υλοποίηση Διμερών Συμφωνιών μεταξύ του Α.Π.Θ. και Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, καθώς και με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Α.Π.Θ., η οποία υλοποιείται τόσο με το πρόγραμμα ERASMUS+ όσο και με άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Erasmus Mundus, Erasmus+ International κ.ά).

  Τέλος, καθοριστική στη διαμόρφωση της διεθνούς φυσιογνωμίας του Ιδρύματος είναι η συμβολή της Έδρας Unesco/Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, της Έδρας Unesco/Διεθνές Δίκτυο Κέντρο Υδάτων-Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια, του Κέντρου Νερού UNESCO κατηγορία ΙΙ – Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων και του Προγράμματος ΙΑΣΩΝ.

  Επιπλέον, οι φοιτητές του ΑΠΘ συμμετέχουν και στον AIESEC, το μεγαλύτερο παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό φοιτητών, μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης και ανταλλαγής φοιτητών για Εθελοντισμό, δουλεύοντας πάνω σε projects που έχουν αντίκτυπο σε κοινωνικά ζητήματα και βοηθούν τοπικές κοινωνίες να αναπτύξουν ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον.

  Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας.

  Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ προσφέρει προγράμματα εκμάθησης νέας ελληνικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ετήσια, τρίμηνα, μηνιαία, θερινά και εξ’ αποστάσεως), διοργανώνει εξειδικευμένα τμήματα για φοιτητές Erasmus, καθώς και ειδικά προγράμματα, επιμορφώσεις και σεμινάρια, όπως το πρόγραμμα «Study Abroad» για φοιτητές Αμερικανικών Πανεπιστημίων, διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε υπαλλήλους διεθνών φορέων και οργανισμών, μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών του εξωτερικού, κ.α.

  Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

  Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση αποφάσισε τη λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Τα προγράμματα της Δομής Δια Βίου Μάθησης που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση.

  Εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες

  Το ΑΠΘ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μονάδων και υπηρεσιών που στηρίζουν και προωθούν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του έργο, όπως το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών, το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα, οι Κλινικές των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής, τα Πανεπιστημιακά Δάση, ο Δασοβοτανικός Κήπος, ο Σεισμολογικός Σταθμός, οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί Ολύμπου και Όρλιακα Γρεβενών.

  Μουσεία, Αρχεία, Συλλογές.

  Στο ΑΠΘ λειτουργούν επίσης μουσεία, αρχεία και συλλογές που περιλαμβάνουν σπάνια εκθέματα και εξυπηρετούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, ενώ αρκετά από αυτά είναι ανοιχτά και στο κοινό. Ενδεικτικά αναφέρονται, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, το Μουσείο Εκμαγείων, το Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, το Μουσείο Άγριας Πανίδας, το Βοτανικό Μουσείο και το Μουσείο Ζωολογίας.

  Αρχαιολογικές ανασκαφές.

  Η ανασκαφική δραστηριότητα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ έχει φέρει στο φως πολύ σημαντικά ευρήματα, έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της αρχαιολογικής έρευνας και στην πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις ανασκαφικές μεθόδους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πανεπιστημιακές ανασκαφές, επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.