Οίνοι Βορείου Ελλάδος

Πληροφορίες

    H ένωση με τον διακριτικό τίτλο «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» αποτελείται από 28 μέλη-οινοποιίες, οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και διαθέτουν ένα μέρος της δραστηριότητας των στελεχών τους για την επίτευξη των κοινών τους στόχων που είναι τo κτίσιμο της εικόνας των κρασιών του αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος, η προβολή του στο εσωτερικό και εξωτερικό, η ανάπτυξη και τουριστική αξιοποίηση του Αμπελώνα αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος των διαφόρων περιοχών, η στήριξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με κεντρικό άξονα το αμπέλι και το κρασί, η συμμετοχή στις διαδικασίες θέσπισης γενικών κανόνων που να διέπουν τις σχέσεις αμπελουργών, οινοποιών και οινεμπόρων και βέβαια η απόκτηση οινικής παιδείας, με την εκπαίδευση των επαγγελματιών που σχετίζονται με το κρασί από τη μια και την οργάνωση εκδηλώσεων γαστρονομικού και πολιτιστικού περιεχομένου για όλους τους φίλους του κρασιού από την άλλη.

    Περισσότερα εδώ