Οίνοι Βορείου Ελλάδος

H ένωση με τον διακριτικό τίτλο «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» αποτελείται από 28 μέλη-οινοποιίες, οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και διαθέτουν ένα μέρος της δραστηριό