Γλυπτό με τίτλο ‘Βιβλιοθήκη’

Πληροφορίες

    Τα βιβλία σχηματίζουν γεωμετρικούς χώρους όπου εντάσσονται ανθρώπινες μορφές.