Γλυπτό με τίτλο ‘Ο Κόσμος της Καινοτομίας’

Πληροφορίες

    Το γλυπτό υπαινίσσεται τη διεθνικότητα της HELEXPO – ΔΕΘ

    Διεύθυνση: Νότια Πύλη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης