Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες

    Το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις συλλογές του περισσότερα από 10.000 κειμήλια ανασυνθέτοντας τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Ξεκινώντας από την προεπαναστατική περίοδο και φτάνοντας μέχρι την εμπλοκή στην Κύπρο το 1974, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να συναντήσει κειμήλια από την Ελληνική Επανάσταση, το Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς Πολέμους καθώς και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο συναντάει κειμήλια των κρατών που συμμετείχαν σε όλες τις ιστορικές περιόδους ως σύμμαχοι ή αντίπαλοι του ελληνικού στρατού, ακουμπώντας με σεβασμό την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Ακόμη, στο Μουσείο φιλοξενείται η πιο ολοκληρωμένη συλλογή ταγμάτων αριστείας και στρατιωτικών μεταλλείων στην Ελλάδα. Περισσότερα εδώ.