Αγρόκτημα Μοδιάνο (Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων)

Πληροφορίες

    Το κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων είναι το κεντρικό κτίριο του αγροκτήματος που δημιούργησε ο Γιακό Μοδιάνο το 1906. Η οικογένεια Μοδιάνο ήταν μια από τις πλουσιότερες οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο έχει μεγάλη ιστορική αξία γιατί σε αυτό έγιναν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους το 1912.