Συμμαχικά νεκροταφεία Ζέιτελνικ

Πληροφορίες

    Περίπου 20.000 στρατιώτες των συμμάχων της Αντάντ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Γάλλοι, Σέρβοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Ρώσοι και Βούλγαροι αιχμάλωτοι) βρίσκονται θαμμένοι στα Συμμαχικά νεκροταφεία Ζέιτελνικ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη της Ελλάδας. Περισσότερα εδώ.