Πληροφορίες

  • Συντεταγμένες:

    40.635115, 22.941826

  • Διεύθυνση:

    Οίκος ευγηρίας Σαούλ Μοδιάνο

Μικρή συναγωγή στον οίκο ευγηρίας Σαούλ Μοδιάνο, για τις λατρευτικές ανάγκες των περιθαλπομένων.