Σύμφωνο συνεργασίας τους Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος

Πληροφορίες

    23/05/2022

    Με στόχο τη δρομολόγηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση και προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Αντιπρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος κ. Χρήστο Γκότση, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

    Αντικείμενο του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η υλοποίηση προτάσεων, για το βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης και προβολής του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την γαστρονομική της ταυτότητα.

    Η κ. Πατουλίδου δήλωσε: «Εστιάζοντας στην ενίσχυση της γαστρονομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων για τον σχεδιασμό στοχευμένων νέων δράσεων προώθησης της γαστρονομικής κληρονομιάς της, καθώς και των αγροτικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής στο εσωτερικό και διεθνές κοινό».

    Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης επιδιώκει την συνεργασία του με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος σε θέματα ανταλλαγής καλών διεθνών πρακτικών, στο πλαίσιο ισόρροπης και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με σεβασμό στην προστασία όλων των τουριστικών πόρων της.