Πληροφορίες

  30/10/2019

  Ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ του Ν. Θεσσαλονίκης αποτελεί συλλογικό και συνεκτικό Οργανισμό των πολιτικών και οικονομικών φορέων της πόλης, που αποκλειστικό στόχο έχει να προωθήσει τον Τουριστικό Προορισμό της Θεσσαλονίκης εις όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου της ευρύτερης περιοχής μας.

  Τα δέκα και πλέον χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι φορείς που τον απαρτίζουν δεν φείσθηκαν χρόνου και χρήματος για να ανταποκριθούν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους προς τον ΟΤΠΜΘ, προσφέροντας υπηρεσίες μέσω των εκπροσώπων και υπαλλήλων τους και φυσικά χρηματοδοτώντας και επενδύοντας σε  δράσεις του από το 2010 μέχρι σήμερα με το ποσό των 2.285.000 Ευρώ.

  Από το ποσό αυτό, το 1% , δηλ. 20.000 Ευρώ, αφορά την μοναδική ετήσια συνδρομή που κατέβαλε την τελευταία δεκαετία (2010-2019) η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Σημειωτέον ότι η υποχρέωση καταβολής της συνδρομής δεν είναι επιλεκτική αλλά υποχρεωτική για όλα τα μέλη που συμμετέχουν στον ΟΤΘ. Κι όπως προκύπτει απ’ όλες τις λογιστικές καταστάσεις , όλοι οι υπόλοιποι φορείς κατέβαλλαν και καταβάλλουν τα ποσά που τους αναλογούν με συνέπεια. 

  Σήμερα, με περισσή θλίψη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποδέχεται την αποχώρηση της ΕΞΘ και υπόσχεται προς τους επιχειρηματίες και εργαζόμενους στα ξενοδοχεία της περιοχής μας -μέλη ή μη της ΕΞΘ- και τους λοιπούς επαγγελματίες και εμπλεκόμενους με τον κλάδο του τουρισμού, ότι θα συνεχίσει με αμείωτο ζήλο την, με τον προβλεπόμενο καταστατικό του τρόπο, προώθηση και ανάδειξη του προορισμού «Θεσσαλονίκη» στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και κατ’ επέκταση την συνολική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής .

  Τέλος, ως μοναδική απάντηση στο Δελτίο Τύπου της ΕΞΘ της 25ης Οκτωβρίου 2019, παρακαλούμε την ΕΞΘ, συμμετέχουσα σε όλες τις ενέργειες και κάτοχο όλων των σχετικών στοιχείων, να κοινοποιήσει ελεύθερα όσα από τα Πρακτικά , Αποφάσεις κλπ του Οργανισμού νομίζει πως θα διαφωτίσουν τον κόσμο της Θεσσαλονίκης.