Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Πληροφορίες

    Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως επίσημος σύμβουλος της Κυβέρνησης σε θέματα οικονομικά, εμπορικά και βιομηχανικά και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της περιοχής αρμοδιότητάς του, αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

    Το ΕΒΕΘ είναι το δεύτερο σημαντικότερο Επιμελητήριο στην Ελλάδα, με 22.000 επιχειρήσεις-μέλη. Το ΕΒΕΘ, με τη συμμετοχή του στη διοίκηση διαφόρων, τοπικής και εθνικής εμβέλειας, οργανισμών προώθησης της επιχειρηματικότητας, έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, προκειμένου αυτή να αποτελέσει ένα νέο εμπορικό, βιομηχανικό και οικονομικό κόμβο στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα μέλη του Επιμελητηρίου αποκτούν πρόσβαση σε μία σειρά από υπηρεσίες, οι περισσότερες εκ των οποίων παρέχονται δωρεάν ή σε εντελώς συμβολική τιμή όπως η προώθηση διεθνών συνεργασιών και δικτύωσης, η επιδότηση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η πληροφόρηση για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και για δυνατότητες χρηματοδότησής της, η παροχή εκπαίδευσης – κατάρτισης σε εργοδότες και εργαζομένους, η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων, η φιλοξενία και υποστήριξη των δράσεων του Ελληνικού Γραφείου Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας, η υλοποίηση επιδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, η ηλεκτρονική διεξαγωγή δημοσκοπήσεων σε επίκαιρα θέματα κλπ.