Πρώην Ρωσικό Νοσοκομείο

Πληροφορίες

    Στα τέλη του 19ου – αρχές του 20ού αιώνα, η ρωσική κοινότητα ίδρυσε το δικό της νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, με τα εγκαίνια του να πραγματοποιούνται το 1909. Μετά τη Ρωσική Επανάσταση, το κτήριο εγκαταλείφθηκε και μετατράπηκε από τις ελληνικές αρχές σε νοσοκομείο για τους Έλληνες πρόσφυγες από τη Ρωσία, αργότερα σε Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική και το 1939 σε Δημόσιο Μαιευτήριο. Σήμερα, στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο της Μακεδονίας.