ΟΛΘ Α.Ε.

Πληροφορίες

 • Τηλέφωνα:

  (+30) 2310593118-121

 • Ιστότοπος:

  https://www.thpa.gr

 • E-mail:

  secretariat@thpa.gr

 • Ωράριο:

 • Διεύθυνση:

 • Access:

 • Πληροφορίες:

Η ΟΛΘ Α.Ε. στοχεύει να είναι κάτι περισσότερο από ένα λιμάνι, να είναι ο κύριος πάροχος δικτύου συνδυασμένων μεταφορών πολλαπλών πυλών και λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε στρατηγική τοποθεσία στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων με άμεση πρόσβαση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ Β’/202/16.2.07) και ένας από τους πέντε ελληνικούς λιμένες που ανήκει στο Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς.

Η αποστολή της ΟΛΘ Α.Ε. είναι να παρέχει ένα εξελισσόμενο, αποδοτικό και αξιόπιστο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών, που διασφαλίζει και αναβαθμίζει την εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των συνεργατών της, στη δημιουργία αξίας για όλους τους εταίρους της και την κοινωνία, καθώς και στην προώθηση της βιωσιμότητας.

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο διαμετακομιστικό λιμάνι της Ελλάδας σε Συμβατικό Φορτίο κι ένα από τα κυριότερα λιμάνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001, διακινεί εμπορευματοκιβώτια, συμβατικό φορτίο, λειτουργεί την ελεύθερη ζώνη του Λιμένα σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία όντας πιστοποιημένη με άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO), προσφέρει αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις εφοδιαστικής και συνδυασμένων μεταφορών, παρέχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και του Dry Port της Εταιρείας στη Σόφια (Βουλγαρία) με υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης φορτίων και εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση μέσω κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας.